KCP_05313.jpg

. Hà Nội:              25 - 26/05/2019

. Hồ Chí Minh:    08 - 09/06/2019

SIMPLE MULTIPLIABLE BUSINESS

ĐƠN GIẢN ĐỂ NHÂN BẢN

"Người thành công không nhất thiết phải quá sáng tạo, mà có thể là người biết nhân bản!"

- Nguyễn Quốc Trung -

Khóa học 02 ngày

SIMPLE MULTIPLIABLE BUSINESS

ĐƠN GIẢN ĐỂ NHÂN BẢN

Về Nguyễn Quốc Trung (Ryan Nguyen)

- Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) - Latrobe University - Australia. 

- Cử nhân quản trị kinh doanh ( BA) - Edith Cowan University - Australia.

 

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư CFM - Một công ty vận hành như một quỹ đầu tư chuyên rót vốn vào các công ty là hội viên của cộng đồng CFMglobal đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp gọi vốn.

- Chủ tịch Biga Panel JSC (nhiệm kỳ 2018 -2022), công ty về sản xuất vật liệu xây dựng với Doanh thu gần 50 tỷ 1 năm, gọi vốn cộng đồng thành công 12 tỷ VNĐ (2018) từ hơn 60 nhà đầu tư.

- Trưởng ban kiểm soát, cổ đông sáng lập Nex Investment JSC (nhiệm kỳ 2018 - 2022), Tập đoàn đầu tư sản xuất và kinh doanh sơn và các vật liệu xây dựng, với doanh thu gộp 300 tỷ 1 năm, đã gọi vốn cộng đồng gần 23 tỷ (2017).

 

- Chủ tịch HĐQT MOVE JSC, đơn vị đã gọi vốn cộng đồng 12 tỷ VNĐ để mời tỉ phú Richard Branson, sáng lập Virgin Group, về giao lưu với 5.000 học viên tại Việt Nam năm 2015.

Tác giả của 03 cuốn sách được bán gần 5.000 bản trên toàn quốc:

- Tôi Đi Tìm Tôi (chủ đề tâm lý học hành vi)

- MONEYosophy Tiền và Tâm lý (chủ đề tài chính cá nhân)

- Huy Động Vốn Cộng Đồng (chủ đề tài chính doanh nghiệp)

 

Nội dung khóa học

  • Vì sao các tỉ phú trên thế giới đều "nhân bản" hoạt động kinh doanh?

     "Mọi thứ đều có các công thức và nguyên lý nền tảng, kể cả việc làm chuỗi và nhượng quyền,          bạn nên học nó trước khi khởi nghiệp".

-        Nhân bản “Con người”: Lộ trình tự do tài chính sau 03 năm qua sự kết hợp hai công cụ Quỹ đầu tư tư nhân PE và Đầu tư tài chính.

-        Nhân bản “Doanh nghiệp”: Phân biệt Chuỗi, nhượng quyền, cấp phép, hệ thống đại lý, chi nhánh và các điểm mạnh trong tài chính của các mô hình này.

 

      "Người thành công không nhất thiết phải quá sáng tạo, mà có thể là người biết nhân bản!"

  • Nền tảng của chuỗi, cấp phép, nhượng quyền.

-        Hiểu về nguyên lý và sự khác nhau của 03 mô hình.

-        Cấp phép nhượng quyền, xây dựng hệ thống đại lý.

-        Các nghành nghề, dịch vụ có thể vận dụng mô hình chuỗi, cấp phép hoặc nhượng quyền.

-        Các yếu tố dẫn đến sự thành bại của từng mô hình.  

  • Tiêu chí của một mô hình kinh doanh và tài chính có thể nhân bản.

Cách Quỹ CFM lựa chọn dự án để “nhân bản” thông qua 15 TIÊU CHÍ.

  • Tiêu chí của nhân sự trong một hệ thống nhân bản.

 

         Muốn NHÂN BẢN phải ĐƠN GIẢN!

-        Thế nào là đơn giản? Tiêu chí để xây một quy trình ứng dụng trong nhân bản con người và doanh nghiệp?

-        Nguyên tắc “Thông minh như nhau” trong chuẩn hóa và phát triển con người trong một hệ thống nhân bản.

-        Quan điểm chọn người và xây dựng hệ thống nhân sự

-        Bài tập đội nhóm để phân tích về khả năng một Ekip nhân bản và xây dựng văn hóa của cộng đồng/ hệ thống như thế nào.

Thời gian & Địa điểm

HỒ CHÍ MINH

  • Thời gian: 08 - 09/06/2019

  • Địa điểm: Phòng họp tầng L, Tòa nhà Amazing Center 51 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, TP HCM

HÀ NỘI

  • Thời gian: 25-26/05/2019

  • Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà MHDI Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Hà Nội

Vé Phổ Thông: 350,000 VNĐ

(cho 40 người đăng ký đầu tiên)

Vé Gold: 800,000 VNĐ 

(Chỉ có 20 vé)

 Tặng 03 cuốn sách của diễn giả

Vé VIP: 2,500,000 VNĐ 

(Chỉ có 8 vé)

01 bữa ăn trưa cùng diễn giả vào buổi trưa của ngày thứ 2

 Tặng 03 cuốn sách của diễn giả